تقویم آموزشی شش ماهه اول سال ۹۷ پردیس مدیریت تدبیر

ردیف نام دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری مدت ساعت مدرس شهریه (تومان)
۱ دوره آمادگی آزمون مدرک  بین المللی منابع انسانی  PHRi (جدید) ۱۳-۱۵ و ۲۷-۲۹ تیرماه ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸   ۱,۴۲۰,۰۰۰
۲ تحلیل رفتار متقابل ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر روزبه عبدی ۵۹۵,۰۰۰
۳ آشنايي با قانون كار ۷ و۸ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس آرمین خوشوقتی ۵۴۵,۰۰۰
۴ کارگاه آموزشی نیاز سنجی و ارزیابی اثر بخشی آموزش ۱۴ و۱۵ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مرتضی موشایی ۵۹۵,۰۰۰
۶ کارگاه آموزشی طبقه بندی مشاغل ۱۸ و ۱۹ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس هاشمی نژاد ۵۴۵,۰۰۰
۷ آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی ۱۱.۱۲ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر محسن ریاضی ۵۹۵,۰۰۰
۸ مديريت و ارزيابي عملكرد منابع انساني ۴ و۵ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۵۹۵,۰۰۰
۹ مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۱۵و۱۶ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۵۹۵,۰۰۰
۱۰ برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني ۲۲ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر مجید منوچهری ۳۹۵۰۰۰
۱۱ کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری ۳۰ و۳۱ خرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس مهریزدان ۵۹۵,۰۰۰
۱۲  کارگاه آموزشی جذب و استخدام ۲۸ و۲۹ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس احسان سلامی ۵۹۵,۰۰۰
۱۳ کارگاه آموزشی هوش هیجانی و توسعه EQ ۷تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر شیخ الاسلام ۳۴۵,۰۰۰
۱۴ مدیریت جلسات ۶تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر مجید طباطبایی ۳۴۵,۰۰۰
۱۵ مدیریت زمان و استرس ۱۱و۱۲ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر علی رحیمی ۲۹۵,۰۰۰
۱۶  کارگاه آموزشی مهارتهای ارائه موثر مطالب ۱۳تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر مجید طباطبایی ۳۴۵,۰۰۰
۱۷ نظام آراستگي محيط بر اساس استاندارد ۵S ۱۴شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر علی رحیمی ۳۴۵,۰۰۰
۱۸ اصول و فنون مذاکره ۲۸ و۲۹ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر سید جواد موسوی ۵۹۵,۰۰۰
۱۹ مباني حقوقي، فهرست بها، شرايط عمومي و خصوصي پيمان ۶تا۸ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۷۹۵,۰۰۰
۲۰  مدیریت دعاوی پروژه ها ( مدیریت ادعا  Claim Management) ۳ تا ۵ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۷۹۵,۰۰۰
۲۱ آیین نگارش، مکاتبات اداری وگزارش نویسی ۲۵ و۲۶ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکترابراهیم علن ۵۹۵,۰۰۰
۲۲ روش های تصمیم گیری ۲۱ و۲۲ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر سید جواد موسوی ۵۹۵,۰۰۰
۲۳ کارتیمی ۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مرتضی موشایی ۵۹۵,۰۰۰
۲۴

ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای

۱۴ و۱۵ تیر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکترابراهیم علن ۵۹۵,۰۰۰
۲۵ کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی موثر ۲۵ و۲۶ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس بنفشه محسنی ۵۹۵,۰۰۰
۲۶ اصول انبارداری و  مدیریت انبارها ۲۲.۲۳شهریور ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس قوامی ۵۹۵,۰۰۰
۲۷  سیستمها و روشهای کاربردی انبارداری و انبار گردانی ۱۸و۱۹ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس قوامی ۵۹۵,۰۰۰
۲۸ تحلیل رفتار متقابل ۲۵و۲۶ مرداد ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر برزوعبدی ۵۹۵,۰۰۰

 

ملاحضات

  1. ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمانها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  2.  شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی، پذيرايي  و گواهینامه حضور در دوره مي‌باشد.
  3. مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد. مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  4.  با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  5. ثبت نام تا دو ماه قبل از برگزاری دوره شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  6. به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.