تقویم آموزشی شش ماهه اول سال ۹۷ پردیس مدیریت تدبیر

ردیف نام دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری مدت ساعت مدرس شهریه (تومان)
۱ دوره آمادگی آزمون مدرک  بین المللی منابع انسانی  PHRi (جدید) ۵-۷ و ۱۲-۱۴ دی ماه ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ مهندس وحید میثاقی ۱.۴۹۵.۰۰۰
۲ تحلیل رفتار متقابل   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر روزبه عبدی ۵۹۵,۰۰۰
۳ آشنايي با قانون كار   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس آرمین خوشوقتی ۵۴۵,۰۰۰
۴ کارگاه آموزشی نیاز سنجی و ارزیابی اثر بخشی آموزش   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مرتضی موشایی ۵۹۵,۰۰۰
۶ کارگاه آموزشی طبقه بندی مشاغل   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس هاشمی نژاد ۵۴۵,۰۰۰
۷ آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر محسن ریاضی ۵۹۵,۰۰۰
۸ مديريت و ارزيابي عملكرد منابع انساني ۱ و ۲ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۵۹۵,۰۰۰
۹ مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۶ و ۷ دی ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۵۹۵,۰۰۰
۱۰ برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني ۴ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر مجید منوچهری ۳۹۵۰۰۰
۱۱ کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس مهریزدان ۵۹۵,۰۰۰
۱۲  کارگاه آموزشی جذب و استخدام ۳ و ۴ آبان ماه ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۵۹۵,۰۰۰
۱۳ کارگاه آموزشی هوش هیجانی و توسعه EQ   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر شیخ الاسلام ۳۴۵,۰۰۰
۱۴ مدیریت جلسات   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر مجید طباطبایی ۳۴۵,۰۰۰
۱۵ مدیریت زمان و استرس ۲۲ و ۲۳ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر علی رحیمی ۵۹۵,۰۰۰
۱۶  کارگاه آموزشی مهارتهای ارائه موثر مطالب   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر مجید طباطبایی ۳۴۵,۰۰۰
۱۷ نظام آراستگي محيط بر اساس استاندارد ۵S ۲ اسفند ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر علی رحیمی ۳۴۵,۰۰۰
۱۸ اصول و فنون مذاکره ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر سید جواد موسوی ۵۹۵,۰۰۰
۱۹ مباني حقوقي، فهرست بها، شرايط عمومي و خصوصي پيمان   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۷۹۵,۰۰۰
۲۰  مدیریت دعاوی پروژه ها ( مدیریت ادعا  Claim Management)   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۷۹۵,۰۰۰
۲۱ آیین نگارش، مکاتبات اداری وگزارش نویسی   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکترابراهیم علن ۵۹۵,۰۰۰
۲۲ روش های تصمیم گیری ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر سید جواد موسوی ۵۹۵,۰۰۰
۲۳ کارتیمی   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مرتضی موشایی ۵۹۵,۰۰۰
۲۴

ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای

  ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکترابراهیم علن ۵۹۵,۰۰۰
۲۵ کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی موثر ۲۷ و ۲۸ دی ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس بنفشه محسنی ۵۹۵,۰۰۰
۲۶ اصول انبارداری و  مدیریت انبارها   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس قوامی ۵۹۵,۰۰۰
۲۷  سیستمها و روشهای کاربردی انبارداری و انبار گردانی   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس قوامی ۵۹۵,۰۰۰
۲۸ تحلیل رفتار متقابل   ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر برزوعبدی ۵۹۵,۰۰۰

 

ملاحضات

  1. ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمانها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  2.  شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی، پذيرايي  و گواهینامه حضور در دوره مي‌باشد.
  3. مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد. مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  4.  با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  5. ثبت نام تا دو ماه قبل از برگزاری دوره شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  6. به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.