تقویم آموزشی شش ماهه دوم سال ۹۶ پردیس مدیریت تدبیر

ردیف نام دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری مدت ساعت مدرس شهریه (تومان)
۱ دوره آمادگی آزمون مدرک  بین المللی منابع انسانی  PHRi (جدید) ۳-۱ و ۸-۱۰ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ وحید میثاقی ۱,۴۲۰,۰۰۰
۲ دوره آمادگی آزمون مدرک  بین المللی منابع انسانی  PHRi (جدید) ۲۷-۲۵ بهمن و ۴-۲ اسفند ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ وحید میثاقی ۱,۴۲۰,۰۰۰
۳ آشنايي با قانون كار ۲ و ۳ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آرمین خوشوقتی ۵۴۵,۰۰۰
۴ آشنايي با قانون كار ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آرمین خوشوقتی ۵۴۵,۰۰۰
۵ منابع انسانی به روش TTM ۲۸ و ۲۹ دی ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آرمین خوشوقتی ۵۴۵,۰۰۰
۶ منابع انسانی به روش TTM (دوره دوم) ۱۷ و ۱۸ اسفند ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آرمین خوشوقتی ۵۴۵,۰۰۰
۷ آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی ۵-۴ آبان ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر محسن ریاضی ۵۴۵,۰۰۰
۸ مديريت و ارزيابي عملكرد منابع انساني ۲۴-۲۳ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۵۴۵,۰۰۰
۹ مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۵۴۵,۰۰۰
۱۰ برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني ۱۷ اسفند ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ - ۳۹۵۰۰۰
۱۱ نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزش ۶-۴ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ دکتر مژده هدایتی فرد ۶۹۵,۰۰۰
۱۲ دوره کارگاهی جذب و استخدام ۲۲-۲۱ دی ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۵۴۵,۰۰۰
۱۳ مديريت زمان واسترس ۲۱-۲۰ مهر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر طباطبایی-رحیمی ۵۴۵,۰۰۰
۱۴ رهبری و فن اداره جلسات ۲۴ آبان ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ - ۲۹۵,۰۰۰
۱۵ رهبری و فن اداره جلسات ۲ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ - ۲۹۵,۰۰۰
۱۶  مهارتهای ارائه موثر مطالب ۲۲ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸   ۲۹۵,۰۰۰
۱۷ نظام آراستگي محيط بر اساس استاندارد ۵S  ۱۰ آبان ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸   ۲۹۵,۰۰۰
۱۸ اصول و فنون مذاکره ۳۰-۲۹ آذر  ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶   ۵۴۵,۰۰۰
۱۹ مباني حقوقي، فهرست بها، شرايط عمومي و خصوصي پيمان ۵-۳ آبان ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۶۹۵,۰۰۰
۲۰  مدیریت دعاوی پروژه ها ( مدیریت ادعا  Claim Management) ۱۱-۱۳ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۶۹۵,۰۰۰
۲۱ کاربرد اکسل در مدیریت پروژه ۳-۲ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶   ۵۹۵,۰۰۰
۲۲ دوره آموزشی نرم افزار پریماورا (مقدماتی) ۱۰-۸ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس علیرضا فرهادپور ۶۹۵,۰۰۰
۲۳ دوره آموزشی نرم افزار پریماورا (پیشرفته) ۲۴-۲۲ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس علیرضا فرهادپور ۶۹۵,۰۰۰
۲۴  کاربرد نرم افزار EXCEL  در امور اداری ۵-۴ آبان ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس جلیل قاسمی ۳۹۵,۰۰۰
۲۵ تهیه داشبورد های مدیریتی در اکسل ۸-۷ دی  ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس جلیل قاسمی ۵۹۵,۰۰۰
۲۶ تهیه داشبورد های مدیریتی در اکسل ۶-۵ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس جلیل قاسمی ۵۹۵,۰۰۰
۲۷  اصول انبارداری و  مدیریت انبار  ها ۲۴-۲۳ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علی جنگی ۵۴۵,۰۰۰
۲۸ سیستمها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی ۱۵-۱۴  دی ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علی جنگی ۵۴۵,۰۰۰
۲۹ سمینار آشنایی با شرایط تحصیل در آلمان ۷ دی ماه ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ خانم بهاره میرزاهمدانی ۳۵۰,۰۰۰

 

ملاحضات

  1. ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمانها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  2.  شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی، پذيرايي  و گواهینامه حضور در دوره مي‌باشد.
  3. مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد. مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  4.  با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  5. ثبت نام تا دو ماه قبل از برگزاری دوره شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  6. به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.