تقویم آموزشی شش ماهه دوم سال ۹۸ پردیس مدیریت تدبیر

ردیف نام دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری مدت ساعت مدرس شهریه (تومان)
۱ مهارت های ارتباطی موثر ۳ و ۴ مهر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکترسید جواد موسوی ۷۴۵,۰۰۰
۲ مدیریت دعاوی پروژه ها( مدیریت ادعا-Manaigment Claim)  ۹ الی ۱۱ مهر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۱.۲۰۰.۰۰۰
۳ مدیریت زمان و استرس ۱۶ و ۱۷ مهر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر هدایتی فرد ۷۴۵,۰۰۰
۴ آشنایی با قانون کار ۲۴ و ۲۵ مهر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آقای محمد جواد الهیان ۷۴۵,۰۰۰
۵ آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ۱و ۲ آبان ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آقای محمد جواد الهیان ۷۴۵,۰۰۰
۶ دوره مدیریت فروش فروشگاهی ۲۰ و ۲۱ آبان ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر سید جواد موسوی ۷۴۵,۰۰۰
۷ دوره اصول تهیه و تنظیم قراردادها ۲۶ الی ۲۸ آبان ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۱,۲۰۰,۰۰۰
۸ نظام آراستگی محیط بر اساس استاندارد ۵s ۵ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ مهندس علی رحیمی ۵۵۰.۰۰۰
۹ طرح طبقه بندی مشاغل ۶ و ۷ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ خانم جدیدی ۷۴۵,۰۰۰
۱۰ دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی PHRI ۲۸ و ۲۹ آذر، ۵ و ۶ و ۱۲ و ۱۳ دی ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ مهندس وحید میثاقی ۲.۲۰۰.۰۰۰
۱۱ آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی ۹ و ۱۰ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر ابراهیم علن ۷۴۵,۰۰۰
۱۲ مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۱۹ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ دکتر مجید منوچهری ۵۵۰.۰۰۰
۱۳ کارگاه آموزشی جذب و استخدام ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر مجید منوچهری ۷۴۵,۰۰۰
۱۴ تکنیک های حمل و نقل در انبار و ارگونومی ۲۳ و ۲۴ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علیرضا قوامی ۷۴۵,۰۰۰
۱۵ اصول و فنون مذاکره ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر سید جواد موسوی ۷۴۵,۰۰۰
۱۶ سمینار مهاجرت آگاهانه به آلمان ۵ دی  ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۸ بهاره میرزا همدانی ۳۹۹.۰۰۰
۱۷ نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزش ۱۸ و ۱۹ دی  ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس وحید میثاقی ۷۴۵.۰۰۰
۱۸ مدیریت خرید و تدارکات ۱۴ و ۱۵ دی ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علیرضا قوامی ۷۴۵.۰۰۰
۱۹ آشنایی با قوانین کار ۱۸ و ۱۹ دی ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آقای محمدجواد الهیان ۷۴۵.۰۰۰
۲۰ طرح طبقه بندی مشاغل ۲۲ و ۲۳  دی ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ خانم جدیدی ۷۴۵,۰۰۰
۲۱ مهارت های تصمیم گیری و حل مساله ۲۵ و ۲۶ دی ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس وحید میثاقی ۷۴۵,۰۰۰
۲۲ دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRI ۲ الی ۴ و ۱۶ الی ۱۸ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ مهندس وحید میثاقی ۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۳ ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای ۵ و ۶ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر ابراهیم علن ۷۴۵.۰۰۰
۲۴ اصول انبارداری و مدیریت انبارداری ۱۲ و ۱۳ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علیرضا قوامی ۷۴۵.۰۰۰
۲۵ مبانی حقوقی،فهرست بهاء، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ۲۶ الی ۲۸ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۲۴ مهندس روزبه ابوعلی زاده ۱.۲۰۰.۰۰۰
۲۶ ارزیابی و عملکرد منابع انسانی ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ دکتر هدایتی فرد ۷۴۵.۰۰۰
۲۷ سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی ۳ و ۴  اسفند ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ مهندس علیرضا قوامی ۷۴۵.۰۰۰
۲۸ آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ۷ و ۸ اسفند ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آقای محمئجواد الهیان ۷۴۵.۰۰۰
۲۹ آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری ۱۴ و ۱۵ اسفند ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶ آقای محمدجواد الهیان ۷۴۵.۰۰۰
۳۰ دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی PHRI ۷ الی ۹ و ۱۴ الی ۱۶ اسفند ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۴۸ مهندس وحید میثاقی ۲.۲۰۰.۰۰۰
۳۱ دوره آشنایی نظام مند(سیستماتیک) با قانون برگزاری مناقصات ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۶:۳۰-۸:۳۰ ۱۶  دکتر جواد میثاقی ۷۴۵.۰۰۰

 

ملاحظات

  1. ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمان ها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  2.  شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی، پذيرايي  و گواهینامه حضور در دوره مي‌باشد.
  3. مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد. مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  4.  با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  5. به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.