دوره آموزشی آشنایی با قوانین کار

دوره آموزشی آشنایی با قانون کار
توضیحات دوره: 

يكي از اركان اصلي در مديريت، نيروي انساني است و هر مدير، شركت يا سازمان ناگزير است با بكارگيري نيروي انساني، اهداف سازماني خود را محقق كند. بكارگيري و تعامل با نيروي انساني يكي از پيچيده ترين بخش هاي فعاليت مديران است و در اين بين علاوه بر تمام تلاش هاي لازم از سوي مديريت براي بهبود روابط انساني در محيط كار، تعريف رابطه رسمي بين نيروي انساني و سازمان مهمترين خواسته طرفين است كه در چارچوب قانون كار شكل مي گيرد.

محتوای دوره: 

ساختار قانون كار

تعاربف قانون كار

قرارداد كار و انواع آن

خاتمه قرارداد كار

مزاياي كار، حق سنوات و بازنشستگي

قواعد آمره در قانون كار

مقررات كار

ساعات كار، مرخصي ها و مزد و مزايا

كار پاره وقت

تعليق قرارداد كار

اضافه كاري

حق السعي

مزاياي غيرمزدي

فوق العاده ها

مراجع حل اختلاف

بيمه بيكاري

پرسش و پاسخ ، و کارگاه حل مساله

شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد