دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و خرید تدارکات

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و خرید تدارکات
توضیحات دوره: 

اهمیت فرآیندهای خرید و تدارکات از آنجا ناشی می‌شود که خرید و تدارکات در رابطه مستمر ودائمی با تمامی بخش‌های سازمان از جمله خرید، مالی، انبارداری، پرسنلی، تولید، تعمیر و نگهداری، طراحی و تحقیق و توسعه، مهندسی و ... بوده، رابطه کاری کم و بیش فعالی با تمامی ارکان سازمان دارد. چنین ارتباط‌هایی هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش خرید و تدارکات نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان با بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا می‌کند. علاوه بر بخش‌ها، فرایندهای بسیاری نیز درسازمان‌ها و به ویژه در سازمان‌های مجری پروژه‌ها، به وسیله فرآیند خرید و تدارکات به یکدیگر پیوند می‌خورند.

امروزه با رشد تکنولوژی، به ویژه در زمینه تکنولوژی اطلاعات، ماهیت عرضه و خرید به سرعت در حال تغییر است و جامعه و سازمانها به صورت روزافزون تأثیر رقابتهای شدید، فعالیت‌های تجاری جدید، کیفیت، طراحی محصول و فرآیندها، تمرکز و غیر متمرکز بودن، نوآوری، اطمینان از عرضه بلندمدت محصول و ... را مشاهده می‌کند.

به عبارت دیگر کنترل هزینه ها، خرید موفقیت آمیز، منابع مالی سازمان و کسب رضایت مشتریان، همگی مستلزم بکارگیری یک سیستم خرید و تدارکات کارآمد می‌باشد. لذا مسئولیت مدیران خرید از حالت فرعی و از نوع واحدی، که عمده وظایف آن اجرای سفارشات و درخواست‌های سازمان باشد، به شبکه گسترده‌ای از فعالیت‌ها و ارتباطات در سیستم مدیریت استراتژیک سازمان تبدیل شده است.

محتوای دوره: 
 • آشنایی با مفاهیم، تعاریف و انواع خرید
 • اشکال متداول خرید و اصول مهم آن ها
 • روش های ارزیابی تأمین کنندگان کالا و خدمات
 • خرید به هنگام
 • شرایط شکستن یک درخواست خرید به چندین مرحله (تعیین و تغییر زمانبندی تحویل کالا)
 • مدیریت تدارکات
 • انواع کلی تدارکات
 • برنامه ریزی تدارکات
 • ادارات وابسته به تدارکات
 • آشنایی با مراحل انبارداری و انبارگردانی
 • حسابداری انبار
 • دستورالعمل های اجرایی صدور کالا
 • استهلاک و عوامل تعیین هزینه استهلاک
 • ضوابط و ویژگی‌های یک سیستم بهینه تدارکات و خرید
 • بیمه، بارنامه و اسناد خرید
 • شرایط انواع مناقصه و مزایده
 • کمیسیون معاملات و آیین نامه ها
شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد