دوره آموزشی آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

دوره آموزشی آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری
توضیحات دوره: 

مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، از جمله مسائل مهمي است كه امروزه ضرورت آن بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. اين احساس نياز با توجه به صنعتي شدن جوامع و دستيابي آنها به پيشرفت هاي اقتصادي در سايه افزايش حجم كارهاي توليدي و همچنين زیادشدن جمعيت و نيروي كار، در سال هاي اخير افزايش يافته است. با افزوني اين تعاملات، برخوردها و اختلافاتي نيز در محيط هاي كاري به وجود مي آيد. در قانون کار مراجعی به عنوان هیئات­ های تشخیص و حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است.

از این­رو شرکت پردیس مدیریت تدبیر در نظر دارد جهت آشنایی بیشتر هر یک از طرفین با این هیئت ها و نحوه تعامل و پیگیری مطالبات خود کارگاه آموزشیآیین دادرسی کار در هیئات­ های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و دیوان عدالت اداری را برگزار نماید.

محتوای دوره: 
 • آشنایی با مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و دیوان عدالت اداری
 • دامنه و حدود صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف
 • نقش سازش در حل و فصل اختلاف کارگری و کارفرمایی
 • ترکیب هیات های تشخیص و حل اختلاف
 • نحوه تشکیل جلسات و اصول رسیدگی و صدور حکم در این مراجع
 • شرحی بر انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات های تشخیص و حل اختلاف
 • ادله قابل قبول برای اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف
 • ایرادات و موانع رسیدگی
 • مقررات مربوط به ابلاغ دعوتنامه و آرا
 • تجدید نظرخواهی از آرای هیات های تشخیص
 • آثار آرای قطعی مراجع حل اختلاف
 • اجرای احکام در صدور اجراییه و ترتیب اجرا
 • چگونگی شکایت از آرای قطعی هیات های حل اختلاف نزد دیوان عدالت اداری
 • صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
 • نحوه درخواست توقف عملیاتی اجرایی آرای قطعی هیات های حل اختلاف از دیوان عدالت اداری
 • ترتیب رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان
 • محدوده وظایف و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدور آرای وحدت رویه و ابطال مصوبات مغایر قوانین و مقررات
 • اعاده دادرسی از آرای قطعی دیوان
 • نحوه اجرای آرای قطعی شعب دیوان در واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری
شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد