دوره آموزشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

محتوای دوره: 

پیدایش و سیر تحول مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی,

بررسی مدلهای تدوین استراتؤی منابع انسانی( مدل فیلیپس-مدل نقاط مرجع استراتژیک –مدل LENS –و...),

استراتژی های زیر سیستم های منابع انسانی,

پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی در عمل,

نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمان,

 

شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد