مديريت و ارزيابي عملكرد منابع انساني

دوره آموزشی مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی
توضیحات دوره: 

مديريت عملكرد نقطه اصلي و كليدي در شبكه فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني است. اگر مديران تصوير دقيق و درستي از عملكرد كاركنان داشته باشند مي‌توانند كاملاً منطقي و عادلانه، عملكرد كاركنان را در مسير مثبت فردي و سازماني مديريت كنند.

در پايان اين دوره شركت‌كنندگان مي‌توانند ارتباط مشخصي ميان مديريت عملكرد به عنوان مادر زير سيستم‌هاي منابع انساني با فرآيندهايي از قبيل نظام‌هاي پاداش و پرداخت‌هاي متغير، كارراهه شغلي، پيشرفت شغلي و ترفيعات، آموزش و توسعه برقرار نمايند. همچنين با اصول ارزيابي و خطاهاي ممكن در آن، آشنا شده و مي‌توانند ارزيابي قابل قبولي را در سازمان يا شركت اجرا نمايند.

محتوای دوره: 
 • مدل‌ها و گام‌هاي اجرايي فرايند مديريت عملكرد
 • نحوه تدوين و انواع معيارها وشاخص‌ها و استانداردهاي ارزيابي
 • شناخت خطاها و مشكلات ارزيابي عملكرد براي ارزيابي كنندگان
 • نحوه بازخورد صحيح و اصولي به ارزيابي شوندگان
 • آشنايي با نظام‌هاي علمي و عملي سنجش و ارزشيابي عملكرد
 • آشنایی با شاخص های کلیدی عملکرد KPI
 • طراحی فرمت استاندارد سنجش و ارزیابی عملکرد
 • نحوه اندازه‌گیری شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد و ملزومات آن
 • نحوه گزارش‌دهی شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد و ملزومات آن
 • شناسنامه شاخص چیست و چه ملزوماتی دارد؟
 • مروری بر شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد رایج در سازمان ها
زمان برگزاری: 
۱۴ و ۱۵ شهریور
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۷,۴۵۰,۰۰۰ريال
مدرس: 

دکتر مجید منوچهری

دکترای مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی

شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد