مدیریت جلسات

دوره آموزشی مدیریت جلسات
محتوای دوره: 
 • تعریف جلسه
 • خصوصیات جلسات غیر کارآمد و منفی بر اساس مطالعه Bradford Smart
 • انواع جلسه
 • راه حل هایی برای مشکلات عمومی جلسات
 • شیوه های رفع رویارویی در جلسات
 • ساختار جلسه
 • هدف جلسه
 • ویژگی های افراد در جلسه
 • دستور جلسه
 • مکان جلسه
 • زمان جلسه
 • دبیر یا مدیر جلسه
 • منابع جلسه
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۴,۴۵۰,۰۰۰ريال
شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد