کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه

توضیحات دوره: 

کانون ارزیابی شامل ارزیابی استاندارد رفتار توسط چند ارزیاب با استفاده از تکنیک‌های خاص است. اهمیت استفاده از کانون‌های ارزیابی در عصر کنونی بنا به عواملی چون فشار رقابت و نرخ سریع تغییر و حرفه‌ای شدن امور روشن‌تر گردیده و با رشد و استقبال زیادی روبرو شده است. با توجه به نقش و کارکردهای مثبت کانون ارزیابی، این فرایند می‌تواند در توسعه و پیشرفت مدیران و سازمان‌های ایرانی تاثیر به سزایی داشته باشد. کانون شامل دو نوع کانون ارزیابی و کانون توسعه است که هدف متفاوت ولی تکنیک‌های مشابهی دارند. در کانون ارزیابی شایستگی‌های مدیریتی ملاک می‌باشد که شامل دانش و آگاهی‎ها، قابلیت‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌هاست. سازمان‌های کشورمان با توجه جدی به امر ارزیابی و توسعه مدیران بنا به شرایط و نیازهای خود می‌توانند در راستای تدوین مدل شایستگی‌های مدیران خود اقدام نماید. در مدل پیشنهادی طراحی کانون ارزیابی برای سازمان‌های ایرانی توجه به اقتضائات سازمانی و بومی کردن کانون در هر سازمان مدنظر قرار گرفته است. بیانیه ماموریت کانون ارزیابی، تحلیل شغل، بومی کردن کانون از طریق مشاوره با خبرگان اجرایی، آموزش ارزیابان در فرایند طراحی اهمیت بالایی دارند. مدیران ممکن است در مواجهه با فرایند ارزیابی از خود مقاومت نشان دهند که می‌بایست با روش‌هایی چون تبیین نقش کانون ارزیابی در توسعه شخصی مدیران مقاومت‌ها را به اشتیاق و انگیزه برای توسعه فرد و سازمان تغییر داد.

محتوای دوره: 

مبانی کانون های ارزیابی و توسعه
 تعریف کانون ارزیابی
 سیر تکامل کانون ارزیابی
 اهداف ودلایل رشد کانون ارزیابی
 اعتبار کانون ارزیابی
 عناصر اصلی کانون ارزیابی
 طراحی مدل شایستگی
 تجزیه و تحلیل شغل
 تعریف شایستگی
 عناصر شایستگی
 مقایسه شایستگی با صلاحیت
 طراحی مدل شایستگی
 تعیین شاخص ها و مصادیق رفتاری
 ابزارها و تمرینهای سنجش شایستگی
 کارگروهی
 ایفای نقش
 مصاحبه برمبنای شایستگی
 بازی گروهی
 جمع بندی (wash up) ، تدوین بازخورد wash up
 تدوین محتوی بازخور
 ارائه بازخور
 کارگاه
 کار گروهی
 مصاحبه مبتنی بر شایستگی
 ایفای نقش

شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد