کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی موثر

مهارت های ارتباطی موثر
محتوای دوره: 
 • تعریف ارتباطات
 • اجزای فرآیند ارتباط
 • سطوح ارتباط
 • عوامل موثر در ارتباط
 • اصول برقراری ارتباط موثر
 • شخصیت، شناخت، خدمت و رفتار مناسب
 • قوانین برقراری ارتباط شفاف(سوال کردن، گوش کردن، رفتار و همزبانی)
 • ارتباطات کلامی و زبان بدن
 • مهارت‌های برقراری ارتباط موثر
 • ارتباطات تلفنی
 • تکنیک‌های ورود، حین، خاتمه مذاکره
 • موانع ارتباطات موثر
 • بایدها و نبایدها در برقراری ارتباط
 • مدیریت شکایات
زمان برگزاری: 
۲۷ و ۲۸ دی ماه
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۵,۹۵۰,۰۰۰ريال
مدرس: 
خانم مهندس بنفشه محسنی

مهندس بنفشه محسنی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
کارشناس ارشد تجارت الکترونیک
کارشناس مهندسی کامپیوتر
مدرس و مشاور ارشد حوزه های مدیریتی
مدرس ارشد دوره های مهارت های ارتباطی و اصول و فنون مذاکره

شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد